Onze Stichting - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud


Stichting Veteranen Amerstreek

Op 8 augustus 2018 is er voor en door Veteranen in de Gemeente Geertruidenberg een Stichting opgericht onder de naam Stichting Veteranen Geertruidenberg. Op 9 augustus 2018 is deze stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72317396 met RSIN/Fiscaalnummer 859170724. Op 8 oktober 2018 is onze naam statutair en middels notariele akte officieel gewijzigd in Stichting Veteranen Amerstreek. Op 9 oktober 2018 is deze wijziging doorgevoerd binnen het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Stichting Veteranen Amerstreek heeft o.a. als doel het bevorderen van de waardering en erkenning van veteranen uit de regio Amerstreek - en directe omgeving - alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties. Het opzetten van een nuldelijnsondersteuningssysteem voor de veteranen waardoor zij zorg kan dragen voor sociale kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door- het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, het organiseren van periodieke evenementen/bijeenkomsten voor de veteranen en hun partners/thuisfront, deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen en voorlichting en promotie van **
© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud