Gemeentes - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud

Samenwerking met de Gemeentes

Op basis van de veteranen die zich bij ons hebben aangemeld alsmede het gebied waar wij actief zijn hebben wij te maken met 6 gemeentes. Alle gemeentes organiseren jaarlijks een bijeenkomst om de waardering uit te spreken namens de gemeente en om de erkenning te bevoorderen. Iedere gemeente doet dit op haar manier. Deze dagen worden helaas niet door grote aantallen bezocht en vaak is het ook niet toegankelijk voor het publiek.

Aan de veteranen hebben wij gevraagd wat zij van dit soort activiteiten vinden en in het bijzonder of zij daar heen gaan. Met de feedback die wij hebben ontvangen hebben wij getracht dit bij de gemeentes aan de orde te stellen. In de meeste gevallen lopen wij als stichting tegen muren op en is er over het algemeen geen lokaal veteranenbeleid. Tijdens de gesprekken hebben wij ook kunnen constateren dat de kennis rondom veteranen vaak niet aanwezig is of in zeer beperkte maten.

Stichting Veteranen Amerstreek heeft nooit - bij geen enkele gemeente - geprobeerd om de organisatie over te nemen of hun activiteit af te keuren. Sterker nog wij hebben overal aangeboden mee te denken en samen te werken in de breedste zin van het woord. Voor ons is het immers belangrijk om voor de waardering en erkenning een dag te organiseren waar veel veteranen bij elkaar komen en waar mede aandacht is voor het thuisfront. Om in de samenleving meer waardering en erkenning te krijgen is het verstandig om de samenleving erbij te betrekken.

Tot op dit moment is dit niet goed gelukt waardoor er op dit moment met geen enkele gemeente een intensieve samenwerking tot stand is gekomen. Nog steeds staan wij als Stichting Veteranen Amerstreek open voor deze samenwerking en zullen daarom in alle gemeentes gaan inventariseren hoe het veteranenbeleid is omschreven en middels verschillende WOB verzoeken achterhalen wat de gemeentes de afgelopen periodes voor veteranen hebben gedaan. Als deze informatie is verstrekt zullen wij in contact treden met lokale raadleden van de gemeenteraad van de betreffende gemeentes.

Het moet voor alle gemeentes duidelijk worden dat de veteranenwereld iets meer inhoud dat alleen jaarlijks een kopje koffie drinken met elkaar en dat een dergelijk dag voor, door en met veteranen moet worden ingevuld.
© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud