Doelstelling - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud

Onze Doelstelling

In onze statuten staat heel ambtelijk omschreven dat wij als stichting veteranen amerstreek al doel hebben om het bevorderen van de waardering en erkenning van veteranen uit de regio Amerstreek - en directe omgeving - alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties. Het opzetten van een nuldelijnsondersteuningssysteem voor de veteranen waardoor zij zorg kan dragen voor sociale kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. In gewoon JIP en JANNEKE taal bedoelen wij hiermee dat;

  1. Richting de maatschappij de waardering en erkenning willen bevorderen. Toen wij als militair op missie gingen gaven we allemaal iets en sommige onder ons gaven alles. Dit willen wij in de breedste zin uitdragen. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend. Ook niet na 75 jaar bevrijding. Nu wij veteraan zijn mogen wij best trots zijn op wat we samen hebben gedaan en mogen wij ook best wel wat meer waardering en erkenning krijgen.
  2. Veteranen komen van verschillende eenheden, krijgsmachtdelen en in het bijzonder uit verschillende periodes. Zo hebben wij binnen de Amerstreek een veteraan van 93 en een jonge militair van 21 wat mogelijk de veteraan van morgen kan zijn. Het lijkt ons nu eenmaal fantastisch als we deze veteranen met elkaar in verbinding kunnen brengen.
  3. Ook willen wij aandacht vestigen op nabestaande van militaire, thuisfront, ouders en kinderen.
  4. Helaas zijn er ook veteranen die niet zonder kleerscheuren uit hun missie zijn teruggekeerd. Deze veteranen verdienen hulp, informatie en zeker ook begeleiding. Ons doel is voornamelijk aan deze doelgroep te laten blijken dat ze NOOIT alleen staan en dat wij - hoe minimaal dan ook - altijd kunnen helpen. Al is het maar om deze veteranen met de juiste personen of instanties in contact te brengen.
  5. Uiteraard is het belangrijk voor de samenleving om kennis te nemen van onze ervaringen. Op deze manier krijgen we steeds meer erkenning en waardering. Zeker omdat er steeds meer in Nederland over veteranenactviteiten bekend wordt.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door- het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, het organiseren van periodieke evenementen/bijeenkomsten voor de veteranen en hun partners/thuisfront, deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen en voorlichting en promotie van onze activiteiten en de veteranenwereld.

Wij zijn dan ook er blij dat er sinds 2012 een speciale wet van kracht is wat door de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten Generaal unaniem is aangenomen. Deze wet staat bekend als Veteranenwet
© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud