Doelgroep - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud

Onze doelgroep

Over het algemeen is onze doelgroep de Veteraan en nog steeds denkt men dat dit alleen personen zijn die op dit moment boven de 80 jaar zijn. Het tegendeel is waar. Volgens de definitie van het ministerie van Defensie verdienen de volgende personen de veteranenstatus:

De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen

Om de onderlinge band tussen veteranen te verbeteren, alsmede het thuisfront hierin te betrekken hebben we eigen verschillende groepen wat onze totale doelgroep betreft. Daarnaast houden wij ook rekening met militaire die nog in actieve dienst zijn en dus ook veteraan zijn. We willen u graag onze doelgroep aan u voorstellen en/of in ieder geval meer informatie daarover geven.VETERANEN


MILITAIREN


POLITIE


THUISFRONT


Voor ons is het niet belangrijk welke missie een veteraan gedaan heeft en ook niet hoe vaak hij/zij op missie is geweest. Ook stand of rang is voor ons onbelangrijk alsmede het krijgsmachtonderdeel. Alle veteranen, militairen en thuisfront zijn bij ons welkom. Want immers " We all gave something, and some gave everything!".  We hebben dus als militair van de Nederlandse Krijgsmacht, voor het Koninkrijk der Nederlanden onze taak volbracht. Daarbij maken wij ook geen verschil tussen veteranen die met of zonder (on)zichtbare verwondingen zijn terug gekomen.

© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud