Disclaimer - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud


Disclaimer voor onze Website

Stichting Veteranen Amerstreek (Kamer van Koophandel: 72317396), hierna te noemen SVA, verleent u hierbij toegang tot https://veteranenamerstreek.nl ("Website van SVA") en nodigt u uit om van de hier aangeboden informatie, kennis te nemen. SVA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SVA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SVA. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SVA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SVA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SVA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud