Nieuws van Stichting Veteranen Amerstreek - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud

Onze stichting en achterban

Veteranen Amerstreek
Gepubliceerd door Veteranen Amerstreek in Nieuwsbericht · 20 februari 2020
Een stichting mag geen leden hebben waardoor we dus ook ons beleid niet kunnen voorleggen aan onze leden in een algemene ledenvergadering. Als stichting ontvang je dus ook nooit contributie en heeft de achterban geen zeggenschap over het bestuur. En toch spreken wij over een achterban en willen wij deze achterban overal bij betrekken. Maar hoe doen we dat?

Om te beginnen vragen wij aan onze doelgroep om zich bij ons aan te melden. Deze aanmelding is geheel kosteloos en in het beginsel is dit bedoeld om onze doelgroep in kaart te brengen en een tweezijdige communicatiemogelijkheid op te bouwen. Door de aanmelding kunnen wij de aanmelder op de hoogte houden middel nieuwsbrieven.

Onze doelgroep mag aangeven om bijvoorbeeld aanwezig te zijn op een vergadering. Tijdens deze vergadering hebben de genodigden dan geen stemrecht, maar zouden wij ze kunnen vragen naar hun mening of in de gelegenheid stellen om iets in te brengen. Als bestuur willen wij dus echt wel weten wat er onder onze doelgroep leeft.

Uiteraard willen wij ook altijd bij diverse activiteiten steun van onze achterban veteranen en thuisfront. Gewoon als vrijwilliger meewerken aan diverse projecten. Hier komen wij later nog uitgebreid op terug.

Buiten de vergaderingen om zijn wij goed bereikbaar om ideeën te bespreken of vragen te beantwoorden. Men moet ook niet aarzelen om ons te benaderen met vragen, ideeën, opmerkingen et cetera. Stichting Veteranen Amerstreek is er voor, door en van Veteranen. Via de genoemde nieuwsbrief, socialemediakanalen,via onze maandelijkse borrelavonden en via deze website houden wij onze achterban op de hoogte.
© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud