Nieuws van Stichting Veteranen Amerstreek - Veteranen Amerstreek

Ga naar de inhoud

Wat is nu de juiste koers?

Veteranen Amerstreek
Gepubliceerd door Veteranen Amerstreek in Nieuwsbericht · 27 februari 2020
Als stichting hebben wij in onze statuten als doelstelling beschreven dat wij de waardering en erkenning willen bevorderen alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties. Het opzetten van een nuldelijnsondersteuningssysteem voor de veteranen waardoor zij zorg kan dragen voor sociale kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Onze stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door- het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, het organiseren van periodieke evenementen/bijeenkomsten voor de veteranen en hun partners/thuisfront, deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen en voorlichting en promotie van………

Wij doen dit in de regio Amerstreek – Geertruidenberg, Drimmelen & Oosterhout – en de directe omgeving waaronder Breda, Altena en Moerdijk. Althans uit deze gebieden komen de veteranen die zich bij ons hebben aangemeld. Nu is het natuurlijk niet zo dat wij als stichting alleen maar aandacht hebben voor de negatieve kant want niet alle veteranen kampen met problemen en niet alle veteranen zijn negatief. En dit klopt ook. Er zijn veel veteranen die na hun diensttijd een geweldige baan hebben of onderneming hebben opgestart.

Toch kijken wij als stichting nooit weg voor de problemen die nog steeds bestaan. Als stichting volg je zoveel mogelijk en luistert goed naar wat de veteranen en thuisfront te vertellen hebben. Wij zijn van mening dat je als stichting een enkel probleem van een veteraan of zijn thuisfront serieus moet nemen en de taak hebt om deze veteraan en/of thuisfront te helpen. En helpen kunnen we al doen door te luisteren en vervolgens de juiste weg te wijzen.
Als er problemen zijn van algemene aard of er komen signalen van kritiek op bepaalde onderwerpen dan ga als stichting niet wegkijken. En ook in dat geval probeer je te bekijken wat je zou kunnen doen. Je zou dan kunnen kijken of dat probleem onder meer veteranen en/of thuisfront speelt en bij een grote draagvlak zou je dat probleem aan de orde kunnen stellen aan de juiste mensen.

Indien er bepaalde problemen, ongenoegen of vraagstukken breed gedragen wordt zullen wij in eerste instantie contact leggen met bijvoorbeeld het Veteraneninstituut, Veteranenplatform of Defensie. Maar als deze instanties het probleem niet erkennen of oppakken dan aarzelen wij geen moment om als Stichting in contact te treden met bijvoorbeeld de ombudsman of zelfs de Tweede Kamer der Staten Generaal. Uiteraard houden wij ook alle andere opties open. Stichting Veteranen Amerstreek doet dit niet om sensatie te zoeken of om onrust te zaaien. In tegendeel. Uit ervaring blijkt immers dat op lagere niveaus niet altijd alles op de juiste manier in behandeling wordt genomen waardoor het probleem blijft bestaan. Om het probleem toch onder de aandacht te brengen moet je soms de lagere niveaus overslaan en direct op een wat hoger niveau in gesprek gaan. Het probleem moet gewoon bekend worden.
Wat we ook willen doen en op wat voor manier we dat doen is afhankelijk van Veteranen & Thuisfront, oftewel onze doelgroep. Zonder draagvlak heeft het gewoon geen enkele zin.

Onlangs hebben wij op onze website en facebookpagina een bericht geplaats over onze veteranen die lid zijn van een motorclubs. Dit bericht is vrij vaak gedeeld en heeft veel reacties gehad. Er kwamen zelfs vragen wanneer we de stoute schoenen aantrokken om dan toch maar eens een keer richting Den Haag te gaan. Iets wat in onze wereld vrij uniek is en wat nog nooit eerder is gedaan. Niet om de boel op z`n kop te zetten of rare dingen te doen, maar gewoon om ons als veteranen achter onze collega`s te scharen en een punt te maken richting Den Haag.

In mijn bericht heb ik niet geschreven dat we daarmee alle problemen zouden kunnen oplossen, of dat ineens alles zou veranderen. Wel heb ik willen zeggen dat we hiermee wel een statement kunnen maken. Stel je toch eens voor dat er een paar duizend veteranen naar het Malieveld afreizen en daar hun ongenoegen uiten. Dan kan ik één ding wel verzekeren en dat is dat we aandacht krijgen en een aantal poppetjes in Den Haag erg zenuwachting worden. Zoals ons bekend zit Defensie en de Politiek niet te wachten op dit soort acties. Maar met een dergelijke aandacht kunnen ze het ook niet negeren.
Als je dan kijkt naar onze veteranen wat op dit moment een totaal heeft van 109.600 en de respons op de voorbereiding dan hoe je je nooit meer af te vragen waarom niemand de veteranen serieus neemt. Via verschillende Facebookpagina`s, bijeenkomsten en overige contacten lezen en horen wij veel misstanden of verhalen die echt onrechtvaardig zijn. We zouden er een zaal mee kunnen vullen. Maar op het moment dat we samen onze krachten willen bundelen dan is het radiostilte en is er maar een handjevol wat ook echt de ballen heeft om voor zijn/haar collega op te staan en in beweging te komen.
Als je dan vervolgens een besloten Facebookpagina aanmaakt en je krijgt maar 18 mensen achter een idee dan kun je niets anders zeggen dan dat je daarmee echt niets veranderd hoe bereidwillig deze groep ook is.

Ons is totaal niet bekend waar de oorzaak ligt dat op sommige vlakken geen animo bestaat om samen een vuist te maken. Dat is ook de belangrijkste reden van dit verhaal. Stichting Veteranen Amerstreek wil graag voor haar (mede) veteranen & thuisfront opkomen maar kan dit niet alleen en heeft altijd steun en draagvlak nodig. Als dat er niet is dan moeten wij helaas concluderen dat het niet haalbaar is. En dan kan soms gewoon ook een resultaat zijn. Daarom proberen wij steeds uit te zoeken wat nu de juiste koers is.© 2020 - Stichting veteranen Amerstreek
Alle rechten voorbehouden.

Powered by 24/7 - Conective
Stichting Veteranen Amerstreek
Postbus 155, 4940 AD Raamsdonksveer
Telefoon +31 162 744122
info@veteranenamerstreek.nl
Terug naar de inhoud